ekonomika 470

Ekonomika

Výročná správa 2023

Transformačný plán

Informácia o ochrane osobných údajov 

Obstarávanie

Register ponúkaného majetku štátu 

Register ponúkaného majetku štátu je verejne prístupná evidencia prebytočného majetku štátu ponúkaného v rámci ponukového konania, osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie na predaj a dočasne prebytočného majetku štátu ponúkaného do nájmu. Register je informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Centrum pre deti a rodiny

Program CDR Bernolákovo

Vízia a stratégia CDR Bernolákovo

Iné

Slobodný prístup k informáciám

Kolektívna zmluva

Profesia PNR