ako nam pomoct 470

Ako nám pomôcť

Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo (ďalej len "centrum") je štátna rozpočtová organizácia, avšak štátny rozpočet nepokryje všetky naše potreby a preto sa obraciame na všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí sú nám ochotní pomôcť, či už materiálne alebo finančne. Vaša pomoc prispeje k zlepšeniu podmienok života detí, ktoré nie z vlastnej viny prežívajú detstvo mimo vlastnej rodiny.

Naše centrum je umiestnené v budove, ktorá už vzhľadom k veku potrebuje neustálu obnovu a údržbu. Priebežne zveľaďujeme oddychovo-rekreačný areál centra. Pripravujeme prázdninové činnosti našich detí. Zabezpečujeme kultúrno-spoločenské, záujmové a športové aktivity.

Aj Vy môžete svojou troškou prispieť k zlepšeniu podmienok v našom centre. Napríklad tým, že nám darujete funkčné športové náčinie a pomôcky, akýkoľvek materiál na tvorbu výtvarných a umeleckých prác, alebo možnosťou osobne vypomôcť pri doučovaní detí v cudzích jazykoch a podobne. Každá pomocná ruka je u nás vítaná a veľmi si vážime všetkých, ktorí nám akokoľvek vedia a chcú pomôcť. Možno máte aj iný nápad, oslovte nás, nenahneváme sa :-) 

V prípade, že nás chcete podporiť a uvažujete o finančnej pomoci nášmu centru, tu je naše číslo účtu, na ktorý môžete poslať príspevok: SK52 8180 0000 0070 0041 9014. Prosíme Vás, aby ste sa s nami skontaktovali telefonicky, alebo mailom (záložka Kontakt), aby sme Vám mohli aj verejne vysloviť poďakovanie a zverejniť Vašu podporu na našej webovej stránke. 

Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli našej práci a dokázali prispieť k skvalitneniu života našich detí. Bez Vás by bola realizácia našich aktivít v prospech detí len stavaním si vzdušných zámkov.  ĎAKUJEME

 

Pomáhajú nám

Covestro Services, s.r.o.

Tatrabanka, Cool Risk

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 

Provida

Obec Bernolákovo

Pomohli nám

Studio 001, s.r.o.

Mercedes 

Delap 

Raiffeisen banka 

Bratislavský futbalový zväz 

IUVEN

Wild Boys Bratislava

HipHop reality

Pepco Bratislava

Ekonomická univerzita v Bratislave

Global Blue

Cedula, s. r. o. Senec

CK Daka

CK Globtour

Scania Slovakia s. r. o. 

MERCK spol. s r. o. 

PROFESIA.SK 

 

Ďakujeme všetkým fyzickým osobám, ktoré nám priniesli hračky, detskú postieľku, kozmetiku, oblečenie, kočík, autosedačky, sladkosti, aj bytový textil, bycikle a iné a tiež dobrovoľníkom, ktorí nám prišli osobne pomôcť pri úprave areálu a vnútorných priestorov:

Peter Gerek, Ľubica Poórová, Žofia Cochová, Helena Sarnová, Mária Kuláková, Katka Wiedermannová, Milan Varga, Lucia Gomezová, Jakub Jajcaj, Dáša Jaslovská, Pavol Oravský,...  a mnoho iných, aj anonymných darcov.