historia

História

 

založenie detského domova Alicou Masarykovou, dcérou prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka, pôvodne ako sirotinec
zavedenie kmeňovej knihy, v ktorej je záznam o každom prijatom dieťati
prvý záznam v obecnej kronike počas II. svetovej vojny, kedy bol detský domov poľnou nemocnicou pre sovietskych vojakov
riaditeľky p. Jozefína Breztovanská a p. Mária Hutová, mená predchádzajúcich riaditeľov nie sú známe
v DD žije 30 detí vo veku od 3 - 6 rokov
príprava generálnej opravy a prístavby detského domova
riaditeľkou je p. Dagmar Strýčková
riaditeľkou DeD Bernolákovo sa stáva p. Zita Pápayová
dňa 12. novembra OSP Pezinok začína prístavbu a prestavbu DeD s rozpočtom 2 milióny korún
dočasné ubytovanie pre 24 detí zabezpečené v priestoroch MŠ Bernolákovo
riaditeľkou DeD Bernolákovo sa stáva p. Marta Bútková
kapacita DeD 45 detí v troch výchovných skupinách od 3 - 18 rokov
riaditeľom DeD Bernolákovo je v mesiacoch august – december p. Milan Varga
riaditeľkou DeD sa stáva p. Dagmar Česneková
začiatok budovania prístavby, príprava rekonštrukcie pôvodnej časti
vznik tanečného súboru "NIAGARA" po vedením p. Kataríny Koporcovej
slávnostné odovzdanie štyroch samostatných bytových jednotiek
kapacita zariadenia sa zvyšuje na 60 detí vo veku od 3 - 20 rokov
rekonštrukcia kuchynských priestorov v hodnote 1 milióna korún
oprava oplotenia a parkové úpravy
DeD v dostatočnej miere zabezpečovali sponzori
tanečný súbor "NIAGARA" sa zviditeľňuje nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí - získava titul majstra Európy
DeD organizuje mnohé kultúrne a športové akcie, napr. celoslovenské a krajské majstrovstvá v stolnom tenise a iné
výborná spolupráca DeD a Obecného úradu Bernolákovo
riaditeľkou DD Bernolákovo sa stáva p. Ľubica Hozlárová
vybudovanie detského ihriska
oprava oplotenia a sadové úpravy
DeD prechádza z internátneho typu rodinný typ
riaditeľom sa stáva p. Ján Kuzár
pokračuje transformácia detského domova na domov rodinného typu
otvorenie "bytu na pol ceste" v spolupráci s OÚ Bernolákovo na Mostovej ulici v Bernolákove
založenie Občianskeho združenia „Nádej detí“
úprava areálu a športovísk detského domova v spolupráci s Nadáciou Espérance
75. výročie založenia Detského domova v Bernolákove
prechod na samostatnosť domácností, zrušenie centrálnej kuchyne
rekonštrukcia sociálnych zariadení v detskom domove
dokončenie športového areálu detského domova
vytvorenie satelitného pracoviska detského domova na Stavbárskej ulici v Bratislave - Centrum sociálnych služieb pre deti
projekt Odrazové mostíky
vybudovanie priestoru pre prácu s biologickou rodinou dieťaťa a zakúpenie 2 rodinných domov vo Veľkou Bieli (pre mladých dospelých, ktorí sa po dovŕšení plnoletosti osamostatňujú a pre matky s deťmi, resp. maloleté matky)
zapojenie do medzinárodného projektu Erasmus +
riaditeľkou sa stáva Mgr. Timea Selnekovičová
vytvorenie transformačného plánu deinštitucionalizácie detského domova
výpožička bytu MPSVR SR pre mladých dospelých v Bratislave
úprava areálu DeD v spolupráci s firmou Covestro a jej zamestnancami, výsadba trvaliek a krovín
zakúpenie pozemku v obci Veľký Biel určeného na stavbu rodinného domu pre jednu samostatnú skupinu
položenie gumovej podlahy na športovisko v areáli v spolupráci so zamestnancami firmy Bosch Bernolákovo
odovzdanie do prevádzky prvého rodiného domu pre jednu samostatnú skupinu (kapacita 10 detí) v Bernolákove
oslavy 90-teho výročia založenia CDR
zakúpenie bytu pre mladých dospelých v Senci
revitalizácia areálu CDR
bazén, voľnočasové atrakcie pre deti