Posilňovňa


Názov projektu:
Športom ku zdraviu – posilňujeme telo aj ducha
Dátum realizácie:
Priebežný, celoročne, začiatok od 12.10.2016
Miesto realizácie:
Posilňovňa DeD Nádej Bernolákovo
Personálne zabezpečenie:
Dobrovoľníci z príslušníkov Obecnej polície Bernolákovo
Finančné krytie:
Bez potreby financií
Popis projektu:
V priestoroch detského domova je zriadená posilňovňa. Deti, umiestnené v DeD, majú možnosť využívať posilňovňu, avšak z bezpečnostných dôvodov, výlučne pod dozorom dospelej osoby – vychovávateľa. Vzhľadom na to, že v rámci jednej samostatnej skupiny je umiestnených cca 9 detí a v službe je zvyčajne 1 vychovávateľ, je veľmi ťažké uspokojiť potreby a záujmy všetkých detí (nakoľko sa záujmy detí líšia v závislosti od ich veku, pohlavia, a pod.) Preto DeD považuje za pozitívnu a víta ponuku príslušníkov Obecnej polície Bernolákovo, ktorí v rámci svojho voľného času, mimo výkonu služby, personálne zabezpečujú dozor pri cvičení detí v posilňovni. Zároveň sú príslušníci OcP deťom vzorom a sprievodnou osobou pri osvojení si správnych návykov pri posilňovaní. Touto spoluprácou je možné poskytnúť deťom priestor na vytvorenie a udržanie si vhodných názorov a postojov k zdravému životnému štýlu, k zodpovednosti za vlastné zdravie. V neposlednom rade si takto deti môžu vytvoriť pozitívny vzťah a dôveru k zodpovedným osobám aj z prostredia mimo detského domova, ktoré by im boli po opustení DeD základom pre zdravé interpersonálne vzťahy.
Využitie a cieľ projektu:
Cieľom je viesť deti k aktívnemu tráveniu voľného času, k športovaniu, k zdravému životnému štýlu, k aktívnej starostlivosti o svoje zdravie. Deti získajú  a upevnia si vedomosti o správnom, vhodnom a efektívnom cvičení, pri dodržaní všetkých bezpečnostných podmienok.
Poďakovanie:
Náčelník OcP, p. Milan Krampl, príslušníci OcP: Náčelník OcP, p. Milan Krampl, príslušníci OcP: Ing. Marek Danko, p. Adam Šipoš