Škoda deň - deň detí v DeD Nádej


Názov projektu:
ŠKODA deň
Dátum realizácie:
10.06.2017
Miesto realizácie:
Športový areál SOŠ Bernolákovo a areál DeD Nádej
Personálne zabezpečenie:
Vlastné personálne zdroje DeD, p. Pandová z firmy Škoda Auto Slovensko
Finančné krytie:
Všetky náklady spojené so zabezpečením celodennej akcie sú hradené zo zdrojov Škoda Auto Slovensko
Popis projektu:
Firma Škoda Auto Slovensko každoročne prispieva finančnou hotovosťou na zorganizovanie športového dňa v našom detskom domove. Tento rok sa konali športové hra tradične na ihrisku SOŠ Bernolákovo a následne bolo vyhodnotenie už v areáli DeD. Deti samozrejme pripravili pre sponzora aj malú pozornosť v podobe vlastnoručných výrobkov, ktoré zástupca sponzora vyhodnotil a tiež štedro odmenil.
Využitie a cieľ projektu:
Pod záštitou Škoda Auto Slovensko sa stretnú deti umiestnené v detskom domove v spoločnom športovom zápolení, kde si zmerajú sily v rôznych fyzických aj vedomostných súťažiach a hrách. Stmelia tak kolektív svoj, aj dospelých, ktorí sa o nich celoročne starajú. Spoločne zorganizujú a zabezpečia všetko potrebné na plynulý priebeh dňa tak, aby si ho užili, zasmiali sa, zahrali a zabavili sa. Sponzor okrem všetkých potravín a športových potrieb zabezpečuje pre všetky zúčastnené deti aj vecné ceny, ktoré sú hodnotným prekvapením a vyvrcholením dňa.
Poďakovanie:
Škoda Auto Slovensko – zástupca p. Helena Pandová