Záhradný nábytok


Názov projektu:
Záhradný nábytok pre DeD Nádej
Dátum realizácie:
Január – marec 2017
Miesto realizácie:
DeD Nádej Bernolákovo
Personálne zabezpečenie:
Všetci ľudia dobrej vôle
Finančné krytie:
Raiffeisen banka
Popis projektu:
V rámci uverejňovanej výzvy na zapojenie sa do projektov, ktoré financuje Raiffeisen banka, sa Občianske združenie Nádej detí, ktoré pracuje pri DeD Nádej, zapojilo do tejto výzvy a vypracovalo projekt na zakúpenie záhradného nábytku pre deti v DeD Nádej.
Využitie a cieľ projektu:
Počas letných dní, kedy je vyhľadávaný pobyt vonku, využívajú deti a dospelí z DeD areál pri detskom domove. Vzhľadom na kapacitu domova však nie je k dispozícii žiadne vhodné sedenie pre toľko osôb. Preto sa OZ Nádej detí zapojilo do výzvy so snahou získať finančné krytie účelovo viazané na zakúpenie záhradného nábytku pod už existujúci altánok, kde by deti mohli posedieť, osviežiť sa, príp. si zorganizovať grilovanie a pod. 
Poďakovanie:
Raiffeisen banka, pobočka SenecRaiffeisen banka, pobočka Senec...a všetkým ľuďom, ktorí zahlasovali za náš projekt a pomohli nám k výhre tejto finančnej čiastky