Plot a parkovacia plocha


Názov projektu:
Výstavba zadného plota a spevnenie parkovacej plochy
Dátum realizácie:
Apríl – máj 2017
Miesto realizácie:
Areál DeD Nádej Bernolákovo
Personálne zabezpečenie:
Dobrovoľníci z mládežníckej organizácie Iuven
Finančné krytie:
Obec Bernolákovo
Popis projektu:
V rámci charitatívnych činností mládežníckej organizácie Iuven bola detskému domovu ponúknutá pomoc pri výstavbe zadnej steny na pozemku DeD a spevnenie parkovacej plochy pre domovom. Predseda organizácie Iuven, Peter Morvay  s kolegom Milanom Vargom vstúpili do rokovania so starostom obce Bernolákovo, ktorý prisľúbil pomoc a vyčlenil peniaze z rozpočtu obce na potrebný materiál. Následne dobrovoľníci z organizácie Iuven, zabezpečili nákup a dovoz materiálu na realizáciu potrebných prác a zrealizovali potrebné práce.
Využitie a cieľ projektu:
Deti umiestnené v DeD Nádej využívajú areál detského domova na voľnočasové aktivity a v prípade vhodného počasia hrajú aj loptové hry. Na susediacom pozemku je postavený rodinný dom, ktorému deti pri týchto hrách nechtiac poškodzovali zateplenie (kopom do lopty). Preto sme prikročili k vybudovaniu oplotenia a zvolili pevný, plný plot.Zároveň sme pred detským domovom už mali parkovaciu plochu v nevyhovujúcom stave, pričom v daždivých obdobiach bolo na ploche nepretržité blato a voda. Následnou úpravou povrchu, zakúpením a rozhrabaním lámaného kameňa je teraz plocha plne a komfortne využívaná.
Poďakovanie:
Peter Morvay a mládežnícka organizácia Iuven