Mercedes - Ihrisko a rekonštrukcia lavičiek


Názov projektu:
Ihrisko a rekonštrukcia lavičiek
Dátum realizácie:
2017
Miesto realizácie:
Areál DeD Nádej Bernolákovo
Personálne zabezpečenie:
Mercedes Benz Bratislava
Finančné krytie:
Mercedes Benz Bratislava
Popis projektu:
Firmy Mercedes Benz a Motor Car Bratislava dlhodobo spolupracujú s našim detským domovom. Okrem inej materiálnej pomoci nám zabezpečili aj výmenu starej ihriskovej zostavy za modernú, funkčnú a bezpečnú verziu, vhodnú na „bodywork“ pre násťročných.
Využitie a cieľ projektu:
Naši teenageri môžu cvičiť s využitím vlastnej váhy a sily na predmetnej zostave. Upevňujú si tak svoje zdravie a aj sebavedomie, čo pozitívne vplýva na ich všeobecný rozvoj. Starostlivosť o svoje telesné zdravie prispieva ku osvojeniu si zdravého životného štýlu.
Poďakovanie:
Mgr. Iľja Majda a p. Zuzana Michálková z firmy  Mercedes-Benz Slovakia a zástupcovia firmy Motor-Car Bratislava.