Futbal Plzeň - DD Cup ČR


Názov projektu:
Účasť vo finálovom turnaji DD Cup ČR
Dátum realizácie:
13.-14.05.2017
Miesto realizácie:
Plzeň, ČR
Personálne zabezpečenie:
Sekretár BFZ, p. Farbula, pani Veselá z FAČR
Finančné krytie:
Všetky náklady spojené so zabezpečením účasti vo finále DD Cup-u boli hradené zo zdrojov FAČR.
Popis projektu:
Futbalová asociácia ČR organizuje pre deti z detských domovov DD Cup – čo je vlastne futbalové zápolenie družstiev detí z detských domovov a ich prepracovanie sa regionálnymi kolami do finále. Tento ročník sprevádzal futbalovú reprezentáciu žien do 17 rokov.
Využitie a cieľ projektu:
Pod záštitou Futbalovej asociácie Českej republiky mali chlapci nášho detského domova pozvanie zúčastniť sa finále turnaja DD Cup-u a tým možnosť vkročiť do turnaja medzi detské domovy ČR, ktoré sa prebojovali jednotlivými regionálnymi kolami do finále. V rámci finálového turnaja sa naše družstvo umiestnilo na 12. mieste. 
Ďakujeme našim chlapcom za vynaložené úsilie a gratulujeme k ich umiestneniu.
Poďakovanie:
FAČR – Michaela Veselá, BFZ – Mgr. Ján Farbula