Futsalový zápas Wild Boys BA a podpora pre DeD


Názov projektu:
Futsalový zápas Wild Boys BA a podpora pre DeD
Dátum realizácie:
15.12.2017
Miesto realizácie:
ŠH Pasienky Bratislava
Personálne zabezpečenie:
Futsalový klub Wild Boys – prezident klubu a realizačný tím
Finančné krytie:
FK Wild Boys Bratislava
Popis projektu:
Futsalový klub Wild Boys Bratislava pozval deti z nášho DeD na zápas s FK Dragons Podolie. Deti z DeD svojimi hlasivkami podporili hráčov v zápase (ktorý s prehľadom vyhrali 8:0). Pred zápasom bol exhibičný zápas detí z ŠK Rovinka. V prestávke prezident klubu odovzdal im, aj deťom DeD Nádej šek vo výške 250,- Eur – ako zbierku od všetkých hráčov a tímu ŠK pre podporu detí v DeD. Okrem iného im zakúpili športové potreby a zabezpečili niekoľko tabletov.
Využitie a cieľ projektu:
aše deti mali možnosť byť účastné veľkého športového zápasenia dvoch tímov, kedy sa aj s vlastnou podporou mohli tešiť z výhry tímu Wild Boys, ktorý daroval deťom v DeD materiálnu aj finančnú pomoc.
Poďakovanie:
Ing. Milan Červenák, Róbert Kotes a všetci hráči Wild Boys Bratislava.