Maľované zábradlie


Názov projektu:
Človek pre svet. Voľnočasové aktivity pre deti a pomoc pri skrášlení objektu.
Dátum realizácie:
25., 27. a 28. júl 2017
Miesto realizácie:
Areál DeD Nádej Bernolákovo
Personálne zabezpečenie:
Dobrovoľníci z medzinárodného hnutia Fokoláre
Finančné krytie:
Zdroje zabezpečené hnutím Fokoláre
Popis projektu:
Medzinárodné hnutie Fokoláre zorganizovalo v rámci projektu „Hombre mundo“ charitatívne činnosti, kedy počas jedného týždňa dobrovoľníci pomáhajú konkrétnym zariadeniam a ľuďom, ktorí to potrebujú, skrášľujú prostredie okolo nás a stretnú sa inými ľuďmi, s ktorými získajú jedinečné skúsenosti, dobrý pocit a hlavne nezabudnuteľné zážitky, inšpiráciu a nových priateľov.
Využitie a cieľ projektu:
Projekt Človek pre svet ponúkol deťom z detského domova možnosť stráviť veselé popoludnia s novými kamarátmi (aj s iných štátov), spoločne sa venovať hrám a získať nové skúsenosti. Okrem toho spoločne skrášlili objekt – konkrétne vymaľovaním všetkých vstupných brán a zábradlia. Dobrovoľníci boli na chvíľu súčasťou života našich detí, naučili ich novým hrám.
Poďakovanie:
Katarína Wiedermannová, Anna Bošková a ostatní dobrovoľníci